SKVĚLÝ UČITEL, SKVĚLÁ TŘÍDA

aneb Základy koučování pro pedagogy

TŘÍDENNÍ KURZ PRO PEDAGOGY.

SPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ A VZÁJEMNÝM OBOHACOVÁNÍM.


Kurz  je akreditován MŠMT č. 2436/2014-1-95. LZE jej hradit ze ŠABLON.

PŘÁLI JSTE SI NĚKDY…

 • Zjednodušit si práci, a přitom být stále efektivní?
 • Nekrást si svůj osobní čas a podpořit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem?
 • Učit efektivněji a lépe, a přitom nespotřebovat tolik energie?
 • Udělat své hodiny zajímavější?
 • Podpořit také sami sebe?
 • Nestresovat se chováním žáků a získat techniky pro podporu jejich zodpovědnosti?
 • Sdílet své zkušenosti ze školy s kolegy a najít odpovědi?
 • Zjistit, jak nejvíce získat z hospitace pro sebe jako pozorovatel i kontrolovaný a nestresovat se?
 • Jak podpořit příjemné klima ve třídě?

Zdá se vám, že ostatním to jde nějak snadněji?


TEĎ MÁTE ŠANCI …

 • Odhalit jednoduchou metodu, která vám pomůže najít optimální řešení problému a zůstat v klidu.
 • Ušetřit si hodiny, kdy jste nespokojení se situací a pomocí definovaných kroků najít vhodné řešení.
 • Naučit se dávat otázky, které pomáhají budovat dobré vztahy s lidmi a vás i je posouvat.
 • Dozvědět se o přístupu, který pomáhá nastolit příjemnou atmosféru.
 • Zjednodušit si práci při přípravách na hodiny i v samotné hodině.
 • Přijímat zpětnou vazbu s nadhledem a mít z ní prospěch.
 • Získat nástroj, díky němuž začnete dosahovat svých cílů.
 • Odhalit, jak definovat cíle, které žáky zajímají a motivují.
 • Poznat důležitost stanovení cílů pro vyučovací hodinu.
 • Umět zvyšovat odpovědnost žáků.
 • Učit „jinak“ - být průvodcem.

VEDENÍ ŠKOLY UMÍME POMOCI …

 • Odhalit jednoduchou metodu, která vám pomůže najít optimální řešení problému a zůstat v klidu.
 • S vytvořením prostředí, ve kterém se bude pedagogům dařit.
 • S vedením kolektivu pomocí koučovacího přístupu.
 • S ulehčením příprav na porady a třídní schůzky.
 • S užitečným zhodnocením hospitace a rozvíjením učitele.
 • S pokládáním „dobrých“ otázek.
 • S účelným nasloucháním a slyšením podstatného obsahu.
 • S nalezením a odstraněním toho, co je brzdou.
 • S dáváním zpětné vazby, která posune.
 • S tím, jak nevyhledávat problémy, ale jít po řešeních.
ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ
pro pedagogy s Janou

NÁPLNÍ KURZU JE

 

pochopení, co koučink je a co není. Koučování ve dvojicích a triádách. Základy SMART. Základy GROW. Koučovací šipka. Podstata koučování. Koučovací přístup. Nástroje koučování. Koučovací dovednosti. Koučovací pozice. Základní postoje. Jiný způsob učení se. Vše o otázkách. Dávání a přijímání zpětné vazby. Aktivní naslouchání. Motivace.

INFORMACE O KURZU

Termín konání I
12. - 14. října  2022
Termín konání II
               2022
Lektor
Ing. Jana Onderková
Rozsah
Akreditován MŠMT č. 2436/2014-1-95 a lze hradit ze ŠABLON
3 dny  / 24 hodin
Počet účastníků
10 - 12 lidí
Cena
5 625,- Kč

REFERENCE

Zpětné vazby účastníků kurzu Základy koučováníZcela anonymní a nekorigované
reference zaklady koucovani

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Vyplňte a obratem dostanete informace 

Přihláška na kurz