Koučink pro skauty

KOUČINK PRO SKAUTY

Jsem iniciátorkou a manažerkou tohoto projektu.

Projekt začal v roce 2014 jako pilot. Protože měl u účastníků úspěch, pokračuje nadále. Aktivní skautští vedoucí od 15 let mají možnost nechat se koučovat od zkušených koučů vystudovaných v Koučink Centru za  dotovaný poplatek.  Věříme, že pokrok, který účastníci v osobním rozvoji udělají, se projeví i na jejich podpoře a rozvoji světlušek, vlčat, skautů, skautek i roverů a rangers. 

Více o projektu.

Co o projektu řekli skauti? 

„Skvělá možnost, jak to, co mi nabízí skauting, zlepší i osobní život.“

„Něco takového Junáku a činovníkům rozhodně může pomoct…“

„Děkuji velice za domluvu a zkoordinování projektu, přijde mi to skvělý!“

„Koučování pomůže v ujasnění vlastních myšlenek, donutí člověka odpovědět si na své vlastní otázky.“

„Koučování ti neřekne, co a jak máš dělat, ale ukáže ti, jak si na to přijít sám.“

 

Jaká témata účastníci nejčastěji řeší? 
Například: Časové skloubení skautingu, práce a osobního života, Problémy v komunikaci, Zvýšení  výkonnosti, Jak dát podporu, Chybí pocit uznání, Spokojenost  spolupracovníků, Zlepšení vztahů, Plánování projektu, Zvládání emocí, stresu, konfliktů, Budování přirozené autority, Komunikace s rodiči, Zvládnutí změn, Jak udělat správné rozhodnutí.

 

DĚKUJI VŠEM KOUČŮM, KTEŘÍ SE NA PROJEKTU PODÍLÍ A POSKYTUJÍ ZDARMA SVÉ SLUŽBY NA DOBROU VĚC. 

 

PARTNEREM PROJEKTU JE KOUČINK CENTRUM a CoEdu.

Koučink Centrum