OBCHODNÍ PODMÍNKY

a Zásady zpracování osobních údajů společnosti Ing. Jana Onderková

Způsob a podmínky přihlášení

Na program (kurz, setkání, seminář) je možné se přihlásit na webových stránkách www.janaonderkova.cz s tím, že si zájemce objednává vybraný  program.
Každá jednotlivá osoba si objednává své místo na vybraném semináři zvlášť.

Objednávka je zájemci potvrzena a zároveň je mu odeslán email s fakturou k proplacení účastnického poplatku bezhotovostním převodem. Po uhrazení faktury je zájemce informován emailem o přijetí platby pořadatelem a stává se registrovaným účastníkem vybraného programu. Dále se pak řídí organizačními pokyny pořadatele platnými vždy pro daný vybraný  program.

Účastnický poplatek musí být uhrazen v souladu s datem uvedeným na faktuře, nejpozději však do 3 dnů před konáním či zahájením programu. Pro zvýhodněný účastnický poplatek (EARLY BIRDS apod.) platí datum splatnosti uvedený na webových stránkách u vybraného programu.

Účastnický poplatek zahrnuje

 • vstupné
 • tréninkové materiály
 • občerstvení či stravování (dle typu programu)
 • certifikát o absolvování programu

Účastnický poplatek nezahrnuje

 • náklady na cestovné a parkovné
 • ubytování (pokud není uvedeno jinak)

Storno podmínky

Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně. Při neúčasti na semináři bez včasného písemného zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100%.
Zrušení registrace do 14-ti dnů před datem zahájením programu včetně nebude účtován žádný storno poplatek. Po tomto termínu bude účtován storno poplatek ve výši 50%. Při zrušení registrace 3 dny a méně před konáním semináře je storno poplatek 100%.  Program je možné přenechat jiné osobě. 

Zpracování osobních údajů

Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů nezbytných k zajištění konání programu komunikace mezi pořadatelem a účastníkem a dále viz. Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

V žádném případě tyto údaje nikomu neposkytujeme, neprodáváme, ani s nikým nesdílíme, pokud se nejedná o nezbytné zajištění námi pořádané akce, které jste účastníkem. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, jako by byly naše vlastní. Data zpracováváme výhradně v zemích Evropské Unie, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise v souladu s GDPR.

Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů slouží pouze k zajištění vaší účasti na našich programech či na setkáních s koučem, dále pak k efektivní komunikaci mezi vámi a společností Ing. Jana Onderková., k vzájemnému předávání a poskytování informací v podobě novinek či newsletteru a materiálů týkajících se rozvoje lidí a souvisejících témat.

Za účelem zkvalitnění péče o klienta v rozsahu předmětu podnikání společnosti Ing. Jana Onderková zpracováváme údaje k souvisejícím statistickým a marketingovým a obchodním účelům a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.

Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná. Nemáte-li o tyto informace zájem, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od jejich odběru odhlásit.

V případě e-mailové komunikace tak můžete učinit přímo v e-mailu odhlašovacím proklikem, který naleznete v patičce každého našeho e-mailu.

Správce

Ing. Jana Onderková, IČ: 46074910, společnost zapsaná v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu - Uřadu městské části Praha 4 vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  vložka .

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce, což znamená, že určujeme, za jakým účelem a jak budou osobní údaje zpracovávány, a také po jak dlouhou dobu je můžeme využívat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa
 • Fakturační údaje

Fakturační údaje využíváme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zpracovatelé

Služba SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559, zastoupené Davidem Kiršem jako členem představenstva,v souladu se Zásadami ochrany soukromí. 

Cookies

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že my i naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.